2021-02-05

Regeringen har beslutat om att personer som är utländska medborgare och vill resa in i Sverige måste ha testat negativt för covid-19. Beslutet träder i kraft den 6 februari, det vill säga natten mellan fredag och lördag, och gäller till och med den 31 mars. Resenären måste kunna visa upp ett intyg vid gränsen. Testet får vara max 48 timmar mellan tillfället för provtagningen och gränspassagen:

  • Krav på negativt covid-19-test vid inresa
  • Testa dig på dag 5 efter ankomst (gäller inte om du är född 2014 eller senare).
  • Stanna hemma och undvik nära kontakter i sju dagar. Det gäller även om testerna visade att du inte hade covid-19.

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns föreskrifter där det framgår hur intyget ska vara utformat:
Se HÄR.

Undantag från test­kravet finns för bland annat personer under 18 år, personer som bor i Sverige och personal inom transport­sektorn. Se vidare pressmeddelande från Regeringskansliet.

Personer som bor i Sverige rekommenderas att testa sig innan avresa eller vid ankomst  till Sverige:
Folkhälsomyndigheten rekommenderar dig som är svensk medborgare eller utländsk medborgare som ingår i någon av de grupper som undantas från krav på negativt test vid inresa till Sverige och som inte har testat dig inför inresan:

  • Testa dig så snart som möjligt efter ankomst och testa dig igen på dag 5 (gäller inte om du är född 2014 eller senare).
  • Stanna hemma och undvik nära kontakter i sju dagar. Det gäller även om testerna visade att du inte hade covid-19. Läs mer HÄR.