2021-05-19

Hur beräknar man utsläppen från en enskild flygresa och vad ska egentligen ingå i beräkningen? För den som prövat mer än en klimatkalkylator blir det tydligt att frågan inte är enkel. En flygresas klimatpåverkan styrs av en mängd faktorer så som flygplanstyp, rådande meteorologiska förhållanden, trafiksituation och antal passagerare ombord. Och hur ska man beräkna de så kallade höghöjdseffekterna?

Läs och lär mer om detta i sammanställningen av David Hild på  Fly Green Fund – se HÄR