2020-09-01

Bakgrund: Den 7 maj gav regeringen Kammarkollegiet i uppdrag att utreda och tydliggöra om och under vilka omständigheter, voucher och liknande värdebevis som avser paketresor och sammanlänkade researrangemang som erbjuds resenärer omfattas av en ställd resegaranti.
Enligt Kammarkollegiet bedömning, som publicerades idag 1 september, omfattas inte voucher och värdebevis, som researrangörer erbjuder sina kunder vid inställda resor, av reseföretagens resegaranti. Denna bedömning görs också de flesta remissinstanser. Läs Kammarkollegiets hela rapport HÄR.