2020-01-09

Med anledning av säkerhetsläget avråder svenska UD från icke nödvändiga resor till Iran. Avrådan gäller från 2020-01-09. Tidigare avrådan gällde enbart provinsen Sistan-Baluchistan men omfattar nu hela landet.

UD rekommenderar att ladda ner appen UD Resklar och slå på platstjänster. På så vis får man pushnotiser från ambassaden i landet man befinner sig, ifall de uppdaterar reseinformationen eller reseråden.

2020-01-09