2020-03-02

2020-03-02: UD har idag uppdaterat sin avrådan och avråder nu från alla resor till hela Iran.

2020-02-27: UD har idag uppdaterat sin avrådan och avråder nu från icke nödvändiga resor till hela Iran.

2020-02-18: UD uppdaterar sin avrådan och den gäller nu enbart för icke väsentliga resor till provinsen Sistan-Baluchistan och till Irans gränsområden mot Afghanistan och Irak. Tidigare avrådan som gällde hela Iran är nu hävd. Länk till UD:s hemsida – HÄR.

2020-01-09: Med anledning av säkerhetsläget avråder svenska UD från icke nödvändiga resor till Iran. Tidigare avrådan gällde enbart provinsen Sistan-Baluchistan men omfattar nu hela landet.

UD rekommenderar att ladda ner appen UD Resklar och slå på platstjänster. På så vis får man pushnotiser från ambassaden i landet man befinner sig, ifall de uppdaterar reseinformationen eller reseråden.