2018-03-20

New Gen ISS är ett nytt system från IATA som man har jobbat med att ta fram under många år och vars syfte är att förbättra och modernisera de finansiella tjänsterna mellan agenter, IATA och flygbolag. Det är ett system för samtliga IATA:s agenter och rullas nu ut successivt över hela världen.

Största nyheterna är att man infört nya ackrediteringsmodeller samt ett kredittak för agentens försäljning (RHC) inklusive nya kreditvärdighetsbedömningar. Läs mer om New Gen ISS på SRF:s hemsida.