2021-02-11

Enligt paketresedirektivet har medlemsstater inom EU en skyldighet att godkänna resegaranti ställd i ett annat medlemsland. Ett företag som är etablerad inom EU kan därmed ställa resegaranti i hemlandet för all försäljning inom EU. Genom att Storbritannien sedan årsskiftet inte längre är medlem i EU, gäller inte längre paketresedirektivet för detta land.

En svensk arrangör som riktar försäljning mot personer i Storbritannien bör därför undersöka om resegaranti bör ställas där. Huvudregeln är att resegaranti ska ställas i ett land om arrangören riktar sin marknadsföring till landets medborgare. Som utgångspunkt kan man utgå från att om ett företag säljer resor på en engelsk hemsida (.uk), visar priser i landets valuta (£) och säljer resor med avresa från Storbritannien, anses rikta marknadsföringen mot detta land. Om man å andra sidan har en hemsida med t.ex. .com eller .se och en brittisk medborgare köper en resa där, så är det inte riktat mot det landet.

Om man konstaterar att marknadsföringen är riktad mot Storbritannien måste man enligt brittisk lagstiftning ställa resegaranti där. När det gäller paketresor som innehåller flyg ställs resegaranti i Storbritannien inom ramen för ATOL Protection Scheme. För att få fortsätta marknadsföra sådana resor måste man därför registrera sig som arrangör hos den brittiska luftfartsmyndigheten, CAA. För resor som inte omfattas av ATOL finns det olika alternativ, bl.a. försäkring eller deponerade medel.