2020-03-24

SRF har fått frågor från medlemmar angående möjligheterna till företagsrekonstruktion på grund av den rådande svåra situationen. Det kan självklart finnas medlemsföretag som skulle kunna genomföra en lyckad företagsrekonstruktion. Vi tror dock att det för flertalet medlemmar inte skulle vara att rekommendera.

För det första så förlorar en IATA-agent sin ackreditering om ett rekonstruktionsförfarande inleds. Att på nytt ansöka om IATA-ackreditering efter genomförd rekonstruktion är givetvis möjligt, men kommer att ta tid och IATA kommer sannolikt kräva att företaget ställer säkerhet till IATA. Vidare förutsätter en rekonstruktion att det finns pengar att betala skulder med. I enkelhet går en rekonstruktion ut på att förhandla med alla fordringsägare om en nedskrivning av skulderna, ett s.k. ackord. Så fort en ackordsuppgörelse är godkänd ska skulderna betalas, vilket alltså kräver likvida medel. Slutligen finns inom IATA en särskild form för att reglera skulder till flygbolag, vilket i så fall sker genom en avbetalningsplan, där en del ska betalas omgående och resterande betalas under en viss tid.

Om ni önskar få mer information om rekonstruktion kan ni kontakta Jonas Thyberg, som förutom uppdraget för SRF, även är verksam som rekonstruktör och konkursförvaltare.