2020-03-05

Besked om Flybe. Trafiken upphör 5 september, kl 00.00.
Därför är det viktigt att omgående skicka in begäran om refund för biljetter utfärdade på Flybe.

Ovanstående information kommer från ECTAA, SRF:s paraplyorganisation i Bryssel.
Mer information finns på Flybe hemsida – HÄR

2020-03-05