2020-06-05

Vinstmarginalbeskattning av resetjänster (VMB/TOMS) har funnits sedan 70-talet och EU-kommissionen vill nu få svar på om dessa momsregler fortfarande är relevanta för hur resebranschen fungerar idag samt om reglerna bör göras om till någon del. EU-kommissionen har därför publicerat en enkät där företag, organisationer och allmänheten har möjlighet att svara på hur väl reglerna fungerar och ge förslag på förbättringar. Se enkät: Tax TOMS Consultation questionnaire 05 2020

SRF har satt samman en arbetsgrupp som kommer att titta på regelverket från ett svenskt perspektiv. SRF kommer även samtala med Finansdepartementet samt samarbeta med resebyråföreningarna i de andra nordiska länderna och med vår paraplyorganisation ECTAA, för att se om man kan nå en gemensam syn på regelverket.

Arbetsgruppen vill ha era synpunkter och kommentarer på nuvarande reglerna och på hur dessa skulle kunna förändras. Maila senast 20 juni till: info@srf-org.se