2022-01-03

Utbildningsanordnare kan, inom ramen för Yrkeshögskolan, ansöka om kompetenshöjande, korta utbildningar. Upplägget utformas så att personalen kan vara yrkesverksam under tiden och exempelvis studera på distans 1 dag i veckan under 10-20 veckor. Utbildningen är kostnadsfri.

För att få en uppfattning om vilka kompetenser det finns behov av inom rese- och turismsektorerna, ber vi er besvara en kort enkät som ni hittar HÄR. Enkäten kan besvaras anonymt.

Kort om Yrkeshögskolan:
Yrkeshögskolan har som uppgift att förse företag, organisation och myndigheter i Sverige med utbildningar som leder till såväl definierade yrkesroller som kompetensutveckling.