2020-02-17

2020-02-17: UD avråder från icke-nödvändiga resor till hela Kina men med undantag för Hongkong och Macao. Fortsättningsvis avråder UD från alla resor till Hubeiprovinsen. Mer information finns på UD:s hemsida, se HÄR. Kunden har rätt att avboka kostnadsfritt i dessa fall.

 


2020-02-11: UD avråder från alla resor till Hubeiprovinsen. Vidare avråder UD från icke-nödvändiga resor till Zhejiang-provinser. Besluten gäller från 11 februari. Mer information finns på UD:s hemsida, se HÄR. Kunden har rätt att avboka kostnadsfritt om det avser resor till dessa områden. Vid resor till resten av Kina, får kunden avboka enligt vanliga avbokningsvillkor. För rundresor där del av resan går till eller genom berört område, kan arrangören erbjuda ersättningsarrangemang så att området undviks.

—————————————————————————————————————————————————

2020-01-26: UD avråder från icke-nödvändiga resor till Hubeiprovinsen, enligt beslut som togs den 26 januari 2020. Hubeiprovinsen är beläget mitt i Kina, där Wuhan är huvudstad.