2019-07-26

Med anledning av säkerhetsläget avråder UD från alla resor till bl. a. gränsområdet mot Syrien, inom ett avstånd av 10 km från syriska gränsen, samt andra platser. Läs mer HÄR