2020-07-08

Tillväxtverket har tagit fram en nuläges- och scenarioanalys som visar effekter på turism och besöksnäring tillsammans med rekommendationer för det fortsatta arbetet, utgiven juli 2020. Länk till Tillväxtverket där rapporten kan laddas ner – HÄR.