2020-07-16

Alitalia har infört en ny policy där man kräver att bokningar ska bekräftas på nytt inom 72 timmar – annars kommer de att avbokas. Denna policy tillämpas även retroaktivt för bokningar som gjordes innan policyn infördes. ECTAA har protesterat till Alitalia mot att man inför retroaktiva villkor, vilket inte är acceptabelt ur etiska och juridisk synvinkel.