transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Seminarier våren 2017

SEMINARIUM I GÖTEBORG 25 APRILVi avsätter förmiddagen till att gå igenom den nya paketreselagstiftningen. Under eftermiddagen ger Monica Eng tips och inspiration för att ni ska komma igång med utarbetandet av den egna krisplanen.

DATUM: Tisdag 25 april
PLATS: Quality Hotel Panorama, Eklandagatan 51-53, Göteborg.
www.panorama.se

Programupplägg:

Förmiddag, kl. 10.00-13.00
Fokus på nya Paketreselagstiftningen men även andra aktuella frågor finns tid till att ta upp.
Gratis för SRF-medlemmar.

Eftermiddag, kl. 14.00-17.00
Krishantering – seminarium med Monica Eng
Monica har bred och lång erfarenhet av att jobba med krishanteringsfrågor, bl.a. hos ett flertal researrangörer. Under seminariet ges konkreta råd i hur man kan gå tillväga för att anpassa en krisplan till den egna verksamheten och hur man skapar en känsla av trygghet samt ger tips om bemötande av media. Målet är att ge stöd, verktyg och inspiration till det viktiga arbete med att skapa en verksamhetsberedskap för olika händelser.
Pris: 500.- + moms

ANMÄLAN senast 18 april till info@srf-org.se.
Ange om ni kommer till båda seminarierna eller förmiddag respektive eftermiddag.

SRF 2017-03-20NY PAKETRESELAG - HALVDAGINNEHÅLL
Den 1 juli 2018 träder en ny paketreselag i kraft i Sverige och i EU-länderna. Vad innebär den för resebyråer och arrangörer?
SRF-medlemmar välkomnas till ett kostnadsfritt halvdagsseminarium där vi ser närmare på de utmaningar branschen står inför.

FÖRELÄSARE: Jonas Thyberg, advokat och Anna Lennhammer, SRF
TID OCH PLATS: Torsdagen den 27 april kl. 9-12:00
SRF/Almega, Sturegatan 11 (hörnet Karlavägen), Stockholm
Kaffe, te, frukt och smörgås ingår

ANMÄLAN senast fredagen den 21 april till info@srf-org.se.

OBS! Ett minimiantal deltagare krävs för att seminariet ska genomföras

SRF 2017-01-31MOMSSEMINARIUM FÖR RESEBRANSCHENINNEHÅLL
Heldagsseminarium där vi går igenom de momsregler som är viktiga att känna till för resebyråer och researrangörer.
Vi inleder seminariet med de regler som främst berör arrangörer och fortsätter med frågor som är mer specifika för resebyråer och förmedlare av andras resor. Vi går också igenom det senaste på momsområdet inom EU.

FÖRELÄSARE: Tomas G Olsson, Senior adviser SRF
TID OCH PLATS: Fredagen den 31 mars kl. 10:00-15:00
SRF/Almega, Sturegatan 11 (hörnet Karlavägen), Stockholm
PRIS inkl. lunch och seminariematerial:
SRF-medlemmar 900 kr + moms.
Icke medlemmar 2 600 kr + moms.

ANMÄLAN senast fredagen den 24 mars till info@srf-org.se.

OBS! Ett minimiantal deltagare krävs för att seminariet ska genomföras.

SRF 2017-01-31FRUKOSTSEMINARIUM – HUR FÅR PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS?Välkommen på frukostseminarium där vi går igenom hur man får behandla både kunders och anställdas personuppgifter.

Det har gått omkring tjugo år sedan EU förra gången antog ett omfattande regelverk vars syfte var att skydda medborgarnas personuppgifter. Nu har en ny dataskyddsförordning blivit antagen inom EU. Det innebär att den befintliga svenska personuppgiftslagstiftningen kommer att ersättas av den nya förordningen i maj 2018.

Genom reformen blir reglerna om behandling av personuppgifter modernare och skillnaden mellan medlemsstaterna minskar. Syftet är att enskilda ska få större kontroll över sina personuppgifter samtidigt som företag bara behöver förhålla sig till ett regelverk inom EU. Samtidigt kommer förordningen innebära stora förändringar för alla företag och myndigheter som kommer i kontakt med personuppgifter då nya tuffare krav och sanktioner införs nästa år.

Jens Forzelius, advokat på Wikström & Partners Advokatbyrå AB är sedan många år specialiserad inom vad som gäller på området för personuppgifter och kommer till SRF för att informera oss om det nya regelverket.

TID OCH PLATS: Onsdagen den 29 mars kl. 9.00 -11.00
SRF/Almega, Sturegatan 11 (hörnet Karlavägen), Stockholm
PRIS inkl. kaffe och smörgås
Medlemmar: Gratis
Icke-medlemmar: 1.500 kr + moms

ANMÄLAN senast fredagen den 17 mars till info@srf-org.se.

OBS! Ett minimiantal deltagare krävs för att seminariet ska genomföras.

SRF 2017-02-08HÅLLBARHET I RESEBRANSCHENEn eftermiddag fylld med inspiration och fakta!

- ”Det kostar bara pengar”
- ”Vi har inte tid just nu”
- ”Vi vill men vet inte hur”

Detta är några av kommentarerna vi fått på vår tidigare förfrågan bland medlemsföretagen. Vi har därför engagerat två av de kunnigaste och bästa inspiratörerna vi känner på området.

Jeppe Klockareson, Fair Travel, klargör begreppen och ger en bild av nuläget.
• Vad innebär egentligen hållbar turismutveckling?
• Utmaningar och effekter av turismen.
• Hur kommer vi igång med hållbarhetsarbetet?
• Inspirerar och ger praktiska exempel.

Erik Elvingsson Hedén, Sustainable Brand Insight, berättar om hållbarhet utifrån ett varumärkes- och kommunikationsperspektiv.
• Vilka förväntningar och krav finns på branschen?
• Vad tycker olika målgrupper och hur beter de sig?
• Varför ska ni tänka på hållbarhet i relation till varumärket?
• Hur ska ni gå tillväga för att kommunicera på ett trovärdigt sätt?

FN har utsett 2017 till det ”internationella året för hållbar turism för utveckling”. Vi vet att hållbarhet är på många av våra medlemmars agenda samtidigt som det kan vara svårt att veta hur man tar sig an denna utmaning. I mångt och mycket handlar det om att integrera hållbarhet i det dagliga arbetet utan att behöva ta för mycket resurser i anspråk och därmed öka kvaliteten och lönsamheten för kunden och företaget.

TID OCH PLATS: Torsdag den 23 mars kl. 13:00-16:00
SRF/Almega, Sturegatan 11 (hörnet Karlavägen), Stockholm
PRIS (inkl. fika):
SRF-medlemmar 500 kr + moms.
Icke medlemmar 1.500 kr + moms.

ANMÄLAN senast torsdag 16 mars till info@srf-org.se.

OBS! Ett minimiantal deltagare krävs för att seminariet ska genomföras.

SRF 2017-02-09GRUNDKURS I RESEJURIDIK - Inställd pga för få anmäldaINNEHÅLL

Vi återkommer med nytt datum efter sommaren

Heldagsseminarium där vi går igenom resebyråers och researrangörers ansvar och lagar och regler som är viktiga för resebranschen. Även SRF:s villkor för paketresor och den utvidgade ansvarsförsäkringen tas upp liksom den nya möjligheten för medlemmar att ansöka om resegarantiförsäkring via Vector. Vi berör också förmedling och försäljning i eget namn (arrangörsverksamhet) samt de regelverk som har betydelse för förhållandet mellan transportör och agent (resebyrå).

FÖRELÄSARE: Jonas Thyberg, advokat
TID OCH PLATS: Fredagen den 10 mars kl. 10:30 -16:00
SRF/Almega, Sturegatan 11 (hörnet Karlavägen), Stockholm
PRIS inkl. lunch och seminariematerial:
Medlemmar 900 kr + moms.
Icke medlemmar 2 600 kr + moms.

ANMÄLAN senast fredagen den 3 mars till info@srf-org.se.

OBS! Ett minimiantal deltagare krävs för att seminariet ska genomföras.

SRF 2017-01-31
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp