transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Seminarier hösten 2017

GENOMFÖRDA SEMINARIER HÖSTEN -1723 AUGUSTI - HELDAGSSEMINARIUM MMA, NY PAKETRESELAG, NYA DF/GDPR + KRISHANTERING


AGENDA:

9.00-12.30
Information om den nya paketreselagstiftningen och dataskyddsförordningen med Anna Lennhammer och Jonas Thyberg från SRF.

14.00-17.00
Krishantering med Monica Eng.
Monica har bred och lång erfarenhet av att jobba med krishanteringsfrågor, bl.a. hos ett flertal researrangörer. Under seminariet ges konkreta råd i hur man kan gå tillväga för att anpassa en krisplan till den egna verksamheten och hur man skapar en känsla av trygghet samt ger tips om bemötande av media. Målet är att ge stöd, verktyg och inspiration till det viktiga arbete med att skapa en verksamhetsberedskap för olika händelser.

PLATS:
Slagthuset Konferens
Carlsgatan 12 A
Malmö

ANMÄLAN senast 14 augusti till info@srf-org.se
Ange om ni kommer till båda seminarierna eller förmiddag respektive eftermiddag. Observera att lunch är på egen hand.

PRIS för medlemmar:
Förmiddagen är kostnadsfri. Eftermiddagens krisseminarium kostar SEK 500.- + moms

PRIS för icke-medlemmar:
SEK 1 500.- + moms, oavsett man deltar hela dagen eller enbart delvis.

SRF 2017-05-2327 september - MOMSSEMINARIUM I STOCKHOLMINNEHÅLL
Heldagsseminarium där vi går igenom de momsregler som är viktiga att känna till för resebyråer och researrangörer.
Vi inleder seminariet med de regler som främst berör arrangörer och fortsätter med frågor som är mer specifika för resebyråer och förmedlare av andras resor. Vi går också igenom det senaste på momsområdet inom EU.

FÖRELÄSARE: Tomas G Olsson, Senior adviser SRF
TID OCH PLATS: kl. 10:00-15:00, SRF/Almega, Sturegatan 11 (hörnet Karlavägen), Stockholm
PRIS inkl. lunch och seminariematerial:
SRF-medlemmar 900 kr + moms.
Icke medlemmar 2 600 kr + moms.

ANMÄLAN senast fredagen den 22 september till info@srf-org.se.

OBS! Ett minimiantal deltagare krävs för att seminariet ska genomföras.

SRF 2017-06-1916 OKTOBER - FRUKOSTSEMINARIUM NYA DATASKYDDSFÖRORDNINGENVälkommen på vårt frukostseminarium där vi går igenom den nya dataskyddsförordningen om hur personuppgifter får behandlas och som ska börja tillämpas i maj 2018.

Det har gått tjugo år sedan EU förra gången antog ett omfattande regelverk vars syfte var att skydda medborgarnas personuppgifter. Nu har en ny dataskyddsförordning blivit antagen inom EU. Det innebär att den befintliga svenska personuppgiftslagstiftningen kommer att ersättas av den nya förordningen i maj 2018.

Genom reformen blir reglerna om behandling av personuppgifter modernare och skillnaden mellan medlemsstaterna minskar. Syftet är att enskilda ska få större kontroll över sina personuppgifter samtidigt som företag bara behöver förhålla sig till ett regelverk inom EU. Samtidigt kommer förordningen innebära stora förändringar för alla företag och myndigheter som hanterar personuppgifter då nya tuffare krav och sanktioner införs nästa år.

TID OCH PLATS: Måndagen den 16 oktober kl. 9.00 -11.00
SRF/Almega, Sturegatan 11 (hörnet Karlavägen), Stockholm
PRIS inkl. kaffe och smörgås
Medlemmar: Gratis
Icke-medlemmar: 1.000 kr + moms

ANMÄLAN senast fredagen den 6 oktober till info@srf-org.se.

OBS! Ett minimiantal deltagare krävs för att seminariet ska genomföras.

SRF 2017-09-0818 oktober - HALVDAGSSEMINARIUM NY PAKETRESELAG I STOCKHOLMINNEHÅLL
Halvdagsseminarium där vi går igenom de nya regler som börjar gälla för paketresor och andra researrangemang den 1 juli 2018 inom hela EU och även i Norge. Fler typer av resor än idag kommer att omfattas av lagens regler och även informationsansvaret blir större för den som marknadsför resor.
FÖRELÄSARE: Jonas Thyberg, Advokat och Anna Lennhammer, SRF

TID OCH PLATS: kl. 10:00-13:00 hos SRF/Almega, Sturegatan 11 (hörnet Karlavägen), Stockholm

PRIS:
SRF-medlemmar: Gratis
Icke medlemmar 1 000 kr + moms.

ANMÄLAN senast fredagen den 13 oktober till info@srf-org.se.

OBS! Ett minimiantal deltagare krävs för att seminariet ska genomföras.

SRF 2017-06-20
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp