transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Annan utbildning

Kostnadsfri yrkeshögskoleutbildning i Sustainable Tourism ManagementFrans Schartaus Handelsinstitut anordnar sedan 2015 en kostnadsfri distansutbildning i hållbar turism. Utbildningen riktar sig till personer som redan är verksamma inom branschen, t.ex. inom marknadsföring, produktutveckling, som VD etc.

Mer om detta unika branschinitiativ finns att läsa på Frans Schartaus hemsida.

SRF 2015-06-18 (rev 2016-12-13)
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp