transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Statistik 2018

TERTIAL 1Försäljningen av resetjänster via de svenska resebyråerna (inkl. online-resebyråer men inte researrangörer) ökade under årets första fyra månader med 4 % jämfört med motsvarande period föregående år. Såväl online- och privatresebyråerna som affärsresebyråerna har ökat försäljningen under tertialet med en mindre övervikt för privatresebyråerna. Förmedlingen av flygbiljetter svarar för närmare 60 % av resebyråernas försäljning och det är främst det segmentet som ökat, +6 %. Den siffran kan jämföras med antalet avresta från svenska flygplatser, som enligt statistik publicerad av Transportstyrelsen ökat med 4 %.

Förutom flygresor har försäljningen av tågbiljetter och hotelltjänster (+7 %) ökat liksom försäljningen av resebyråernas egna arrangemang (konferenser och evenemang) (+5 %).

Underlaget för försäljningsstatistiken hämtas in från ett antal medlemsföretag, vilkas sammanlagda omsättning uppgår till cirka 65 % av den totala omsättningen hos landets alla resebyråer. De inrapporterade siffrorna räknas upp med en schablon för att de redovisade siffrorna ska visa den totala resebyråförsäljningen. Schablonen uppdateras en gång om året baserad på samtliga resebyråers omsättning, vilken uppgift hämtas ur årsredovisningarna för det föregående räkenskapsåret. Detta är också orsaken till att siffrorna mellan åren inte helt stämmer överens.


SRF 2018-06-05


transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp