transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Statistik 2012

TERTIAL 3 - HELA 2012Försäljningen av resor via de svenska resebyråerna minskade med hela 11 % under december månad. För året som helhet uppnåddes en blygsam ökning av 2 %.

Lågkonjunkturen gjorde sig påmind redan i höstas, då företagen började reducera sina utgifter genom att bland annat dra ned på tjänsteresandet, men accentuerades under december månad då försäljningen av både affärs- och privatresor minskade kraftigt. En av förklaringarna till den märkbart stora minskningen under just december kan också vara att antalet vardagar var färre än under fjolåret. Dessutom var ovanligt många bortresta under julhelgerna och hade därför inte möjlighet eller ens tanke på att boka nästa resa. En viss negativ påverkan hade även osäkerheten i slutet av november om vad som skulle hända med SAS genom att många sköt upp eller ställde in planerade resor.

Sammantaget räknar SRF med att försäljningen i kronor av privatresor ökade med cirka 6 % under 2012, medan affärsreseförsäljningen backade 1 %.

SRF 2013-01-24 (rev. 2013-10-26)

TERTIAL 2De svenska resebyråernas försäljning under årets andra tertial ökade med 5%. Privat- och online-resebyråernas försäljning steg med drygt 10%, medan affärsreseförsäljningen var i stort sett oförändrad jämfört med motsvarande period föregående år. Hittills under året har resebyråförsäljningen ökat med 4%.

Sommarens dåliga väder fick många semesterfirare att söka sig söder ut, vilket gjorde att försäljningen av privatresor tog fart i juni för att fortsätta under juli-augusti. Utbudet av charterresor tog snabbt slut, vilket resulterade i högre priser. Även efterfrågan på övriga paketresor och på flyg och hotell ökade under sommarmånaderna. Däremot har försäljningen av kryssningsresor gått trögt jämfört med tidigare år.

Försäljningen via internet ligger på drygt 26%, vilket är en svag uppgång från fjolåret, då motsvarande siffra var 24%.

2012-09-22 (rev. 2013-10-26)

TERTIAL 1Försäljningen via de svenska resebyråerna ökade under april månad med 6%. Den sammanlagda försäljningen under årets fyra första månader har därmed gått upp med 3% jämfört med motsvarande period föregående år. Såväl online- och privatrese- som affärsreseverksamheten ökade ungefär i samma takt.

Tendensen är densamma som under de närmast föregående perioderna, förmedlingen av charterresor och tåg minskar, medan utrikes flyg ökar något. Hotellförsäljningen fortsätter dock att öka, vilken den gjort under de senaste sex-sju åren.

Under rubriken "Båt" redovisas huvudsakligen förmedling av kryssningsresor, en verksamhet som minskat under perioden.

Från och med 2012 rapporterar SRF försäljningsiffrorna per tertial i stället för som tidigare per kvartal. Anledningen är att tertialsiffror ger en något bättre bild av säsongsförändringarna inom resebranschen. Underlaget för försäljningsstatistiken hämtas in från ett antal medlemsföretag, vilkas sammanlagda omsättning uppgår till cirka 75 % av den totala omsättningen hos landets alla resebyråer. De inrapporterade siffrorna räknas upp med en schablon för att de redovisade siffrorna ska visa den totala resebyråförsäljningen.

SRF 2012-05-22 (rev. 2013-10-26)


transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp