transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Statistik 2009

KVARTAL 4En ljusning kan skönjas för resebyråerna under årets sista kvartal, då försäljningen av resor och resetjänster via de svenska resebyråerna minskade med endast 1% jämfört med motsvarande period under fjolåret. Det är främst privatresorna som tagit fart, vilket märks inte minst på försäljningen av charterresor och sådana paketresor som företas med reguljärflyg. Affärsresandet släpar dock fortfarande efter, även om den negativa utvecklingen tycks ha stabiliserats något.

Totalt under året minskade den svenska resebyråförsäljningen med 13%. Flyget, som står för den största posten i kronor, minskade med 14%, medan andra färdmedel som tåg klarade sig bättre.

Grupp- och konferensverksamheten riktar sig i första hand till affärsresekunderna och, som kan förväntas under en lågkonjunktur, tillhör konferenser det som företagen först drar in på.

Försäljningssiffrorna för fjärde kvartalet 2009 kan hämtas upp här

SRF 2010-02-04
KVARTAL 3Även under årets tredje kvartal föll de svenska resebyråernas försäljning. Totalt under kvartalet minskade försäljningen med 17%, och därmed har försäljningen hittills under året fallit med 17%.

Försäljningen av affärsresor har gått tillbaka något mer än privatreseförsäljningen och detta gäller i högre grad under det tredje kvartalet.

Att hotellförsäljningen minskade med hela 28% kan delvis förklaras med en korrigering av tidigare kvartals siffror.

Försäljningssiffrorna för tredje kvartalet 2009 kan hämtas upp här.

SRF 2009-10-26
KVARTAL 2Försäljningen av resetjänster via de svenska resebyråerna fortsatte att minska under årets andra kvartal. Totalt minskade försäljningen med 16% under kvartalet, vilket innebär att nedgången under årets första sex månader också blev 16%.

Störst nedgång kan konstateras för paketresor, d.v.s för förmedling av charterresor och andra paketresor (s.k. IT-resor, där IT står för inclusive tours) samt för resebyråernas egna arrangemang, vilka redovisas under rubriken Grupp/Konferens. Totalt minskade denna kategori av resor med 24% under första halvåret.

Försäljningsstatistiken för andra kvartalet 2009 kan hämtas upp här.

SRF 2009-08-12

KVARTAL 1Resebyråernas försäljning i Sverige minskade under årets första kvartal med 14%. Finanskrisen och lågkonjunkturen drabbar alltså i hög grad även resandet och reseförsäljningen. Störst nedgång noteras för paketresorna, d.v.s. charterresor (-22%), IT-resor (inclusive tours -34%) och Grupp- och konferensresor (-11%).

Även resebyråernas försäljning av utrikesflyg har minskat mycket (-17%). Samtidigt redovisar Transportstyrelsen att antalet resande vid landets flygplatser minskade med drygt 13%. Skillnaden tyder på att fler resenärer bokar sina flygresor direkt hos flybolagen.

Försäljningssiffrorna för första kvartalet 2009 kan studeras närmare här.

SRF 2009-04-29
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp