transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Statistik 2008

KVARTAL 4Finanskrisen har gjort sig påmind också inom resebranschen. Under sista kvartalet 2008 minskade antalet passagerare vid svenska flygplatser med 6%, varav inrikes passagerare svarade för drygt -11% och utrikes för -4% (källa Transportstyrelsen). Samtidigt minskade resebyråernas försäljning av flygresor i kronor räknat med närmare 11% (inrikes -9%, utrikes -12%). För året som helhet minskade flygförsäljningen med drygt 1%.

Förutom den minskade flygförsäljningen som, ska det påpekas, i viss mån kompenserats av en ökad försäljning av tågresor, har lågkonjunkturen slagit till mot resebyråernas försäljning av charterresor och andra paketresor, vilka sammantaget minskade med 26% under kvartalet och 12% under hela 2008. Det bör i detta sammanhang nämnas att resebyråerna redovisar försäljningen av förmedlade charterresor vid bokningstillfället, medan charterarrangörerna själva redovisar sin försäljning vid resornas genomförande. Med IT-Paketresor avses paketresor som företas med reguljärflyg.

Försäljningsstatistiken för fjärde kvartalet 2008 kan hämtas upp här.

SRF 2009-01-29
KVARTAL 3Försäljningen av resetjänster via de svenska resebyråerna mattades av under årets tredje kvartal och ligger på samma nivå som under tredje kvartalet i fjol. Från årets början till och med september har försäljningen ökat med endast 2%.

Av siffrorna kan man dra slutsatsen att det främst är privatresorna som minskat, medan affärsreseförsäljningen ökat något.

Den största nedgången står charterreseförsäljningen för som minskat med 17% under kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Försäljningssiffrorna för tredje kvartalet 2008 kan studeras närmare här.

SRF 2008-10-27

KVARTAL 2De svenska resebyråerna, inklusive renodlade internetresebyråer, ökade sin försäljning i Sverige med 3% under första halvåret 2008.

Resebyråernas försäljning av flygbiljetter ökade i kronor med 3%, samtidigt som antalet resenärer vid landets flygplatser ökade med runt 9%, vilket tyder på att fler resenärer bokar sina resor direkt hos flygbolagen.

Tåget fortsätter att ta marknadsandelar från inrikesflyget och är den tjänst som ökar snabbast av resebyråernas försäljning (11%).

Försäljningen av charterresor har backat med 4% under första halvåret. Resebyråerna redovisar förmedlade charterresor när dessa bokas, medan charterresearrangörerna redovisar motsvarande intäkter när resorna genomförs.

Försäljningsstatistiken för andra kvartalet 2008 kan hämtas upp här.

SRF 2008-08-14

KVARTAL 1De svenska resebyråernas försäljning ökade under årets första kvartal med 3%, vilket betyder att ökningstakten mattats av betydligt jämfört med de två föregående åren (2007 +12% och 2006 +16%).

Mest märkbart är att försäljningen av inrikesflyg minskade med 6%, vilket i viss mån bekräftas av siffror från landets flygplatser som sammanställts av Luftfartsstyrelsen.

Tåg och andra marktransporter ökade med 10% respektive 49%, vilket naturligtvis skett på bekostnad av inrikesflyget.

För första gången på flera år ser vi också att resebyråernas förmedling av hotellogi ökat med "bara" 7%. Tidigare år har motsvarande siffror legat runt 40%.

Att posten Övrigt minskat beror dels på något lägre försäljning av försäkringar, dels på omflyttning till andra rubriker.

Statistiken för första kvartalet 2008 kan hämtas upp här.

SRF 2008-05-08
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp