transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Statistik 2007

KVARTAL 4De svenska resebyråerna, inklusive renodlade internetbyråer, ökade sin försäljning under fjärde kvartalet 2006 med 10 % och med 12 % för året som helhet.

Trenden från tidigare kvartal kvarstår. Förmedlingen av hotellrum är den tjänst som fortfarande ökar snabbast (+39%). Försäljning av charterresor har tagit fart med 25% under årets sista kvartal. Tåg och andra marktransporter samt Grupp- och konferensresor bidrar också till den högre omsättningen.

Att posten Övrigt minskat beror dels på något lägre försäljning av försäkringar, dels på omflyttning till andra rubriker.

Statistiken för fjärde kvartalet 2007 kan hämtas upp här.

SRF 2008-02-12

KVARTAL 3Försäljningen via de svenska resebyråerna ökade kraftigt även under årets tredje kvartal. Till och med september i år uppgick ökningen till 13%. Förmedlingen av hotellrum är den tjänst som fortfarande ökar snabbast (+40%). Under sommarmånaderna kunde även en markant ökad försäljning av charterresor noteras (+37% under tredje kvartalet). Tåg och andra marktransporter bidrar också till den högre omsättningen.

Att posten Övrigt minskat beror dels på något lägre försäljning av försäkringar, dels på omflyttning till andra rubriker.

Statistiken för tredje kvartalet 2007 kan hämtas upp här.

SRF 2007-11-15

KVARTAL 2Även under andra kvartalet 2007 fortsatte försäljningen via de svenska resebyråerna att öka kraftigt. Under första halvåret steg försäljningen med 11%. Det är fortfarande resebyråernas förmedling av hotellrum som ökar snabbast (+39%) men även den omfattande flygbiljettsförsäljningen ökade stort med 9%.

Att posten Övrigt minskat beror dels på något lägre försäljning av försäkringar, dels på omflyttning till andra rubriker.

Statistiken för andra kvartalet 2007 kan hämtas upp här.

SRF 2007-08-15

KVARTAL 1De svenska resebyråerna, inklusive renodlade internetbyråer, ökade sin försäljning under första kvartalet 2007 med 12 %.

Försäljningen av flyg, som representerar närmare 60% av den totala resebyromsättningen, steg med drygt 8%. Men liksom under hela 2006 är det hotellförsäljningen som står för den största ökningen. Under första kvartalet såldes hotellrum för 776 mrd kronor vilket är en ökning med 39% jämfört med samma period föregående år.

Statistiken för första kvartalet 2007 kan hämtas upp här.

SRF 2007-05-10
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp