transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Statistik 2005

Från och med år 2005 samlar SRF in uppgifter också om antalet transaktioner per produktgrupp och kommer på så sätt att kunna redovisa förändringen av antalet sålda transaktioner samt genomsnittspriset per transaktion. Detta ger i sin tur möjlighet att närmare analysera orsaken till försäljningsförändringar.

Då vi emellertid ännu inte fått in transaktionsuppgifter från alla uppgiftslämnare för motsvarande period 2004, får vi tills vidare vänta med att redovisa dessa uppgifter.

SRF:s statistik kan hämtas upp här

Första halvåret 2005.

Tredje kvartalet 2005

Fjärde kvartalet 2005


transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp