transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Statistik 2001

SRF publicerar kvartalsvis försäljningsstatistik avseende total affärsvolym för SRFs medlemsföretag. Statistiken redovisas per produktgrupp.

Uppgifterna avser affärsvolym och är fördelade på produktgrupper. Statistiken bygger på ett urval av resebyråer. Totalresultatet har beräknats med hjälp av antagandet att det insamlade materialet representerar 2/3 av den totala affärsvolymen för SRFs medlemsföretag. Det antas också att fördelningen per produktgrupp är densamma för samtliga resebyråer som ingår i urvalet.
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp