transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Statistik 2000

2001-02-09

Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen (SRF) redovisar i sin försäljningsstatistik för år 2000 en ökning med 7% jämfört med samma period förra året, vilket innebär en ökning från 33,2 mdr SEK till 35,6 mdr SEK
Paketresor svarar för den största ökningen, +16% tillsammans med utrikes flyg +9%.Försäljningsstatistiken bygger på inlämnade uppgifter från ett representativt urval av medlemsföretag.

Resultatet skattas med hjälp av antagandet att det insamlade materialet representerar 2/3 av den totala försäljningsvolymen för SRFs medlemsföretag. Det antas också att fördelningen per intäktspost är densamma för samtliga resebyråer som för de som rapporterat.

PRODUKT

 2000 AFFÄRSVOLYM TSEK

%

1999/2000
%

Flyg inrikes

6 832 984

19%

4%

Flyg utrikes

15 963 647

45%

9%

Tåg

1 475 824

4%

4%

Båt

325 227

1%

-13%

Hotell

2 082 630

6%

-6%

Bil

438 631

1%

-8%

Paketresor

7 375 796

21%

16%

Övrigt

1 141 712 

3%

-7%

SUMMA35 637 451

100%

7%


PRODUKT

1999 AFFÄRSVOLYM, TSEK

%

 

Flyg inrikes

6 543 831

20%

 

Flyg utrikes

14 585 829

44%

 

Tåg

1 417 759

4%

 

Båt

376 752

1%

 

Hotell

2 204 869

7%

 

Bil

478 010

1%

 

Paketresor

6 382 845

19%

 

Övrigt

1 228 395

4%

 

SUMMA

33 218 290

100%

transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp