transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Statistik 1999

SRF publicerar kvartalsvis försäljningsstatistik avseende total affärsvolym för SRFs medlemsföretag. Statistiken redovisas per produktgrupp.

Resultatet skattas med hjälp av antagandet att det insamlade materialet representerar 2/3 av den totala försäljningsvolymen för SRFs medlemsföretag. Det antas också att fördelningen per intäktspost är densamma för samtliga resebyråer som för de som rapporterat.

Resebyråer 1999 kvartal 1-4 samt 1998 kvartal 1-4 redovisas nedan.

Kvartal 1-4, 1999
PRODUKT

AFFÄRSVOLYM TSEK

%

98/99
%

Flyg inrikes

6 546 831

20%

-3%

Flyg utrikes

14 585 829

44%

5%

Tåg

1 417 759

4%

-3%

Båt

376 752

1%

-17%

Hotell

2 20 869

7%

-9%

Bil

478 010

1%

-2%

Paketresor

6 382 845

19%

-7%

Övrigt

1 228 395

4%

47%

SUMMA33 218 290

100%

0%


Kvartal 1-4, 1998
PRODUKT

AFFÄRSVOLYM, TSEK

%

 

Flyg inrikes

6 779 019

20%

 

Flyg utrikes

13 862 262

42%

 

Tåg

1 465 889

4%

 

Båt

451 461

1%

 

Hotell

2 421 511

7%

 

Bil

467 234

1%

 

Paketresor

6 896 445

21%

 

Övrigt

835 750

3%

 

SUMMA

33 179 571

100%

 


transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp