transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Statistik 1997-98

SRF publicerar kvartalsvis försäljningsstatistik avseende total affärsvolym för SRFs medlems-företag. Statistiken redovisas per produktgrupp.

Resultatet skattas med hjälp
av antagandet att det insamlade materialet representerar 2/3 av den totala
försäljningsvolymen för SRFs medlemsföretag. Det antas också att fördelningen per
intäktspost är densamma för samtliga resebyråer som för de som rapporterat.

Resebyråer 1998 kvartal 1-4 samt 1997 kvartal 1-4 redovisas nedan.

Kvartal 1-4, 1998
PRODUKT

AFFÄRSVOLYM TSEK

%

97/98
%

Flyg inrikes

6 999 857

20%

-1%

Flyg utrikes

14 511 917

42%

6%

Tåg

1 519 724

4%

0%

Båt

466 492

1%

-9%

Hotell

2 467 372

7%

-2%

Bil

473 867

1%

4%

Paketresor

6 998 358

20%

19%

Övrigt

847 075

2%

10%

SUMMA34 284 661

100%

6%


Kvartal 1-4, 1997
PRODUKT

AFFÄRSVOLYM, TSEK

%

96/97%

Flyg inrikes

7 079 677

22%

1%

Flyg utrikes

13 665 479

42%

6%

Tåg

1 519 027

5%

3%

Båt

513 815

2%

-4%

Hotell

2516 644

8%

13%

Bil

457 089

1%

-1%

Paketresor

5 868 687

18%

6%

Övrigt

769 657

2%

3%

SUMMA

32 390 075

100%

5%


transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp