2024-05-15 15.00-19.00

SRF:s årliga event ”Resebranschens Vårmöte” går av stapeln onsdag 15 maj, hos SRF på Storgatan 19 i Stockholm. I anslutning till Vårmötet håller vi även vår medlemsstämma. Save the date från ca kl. 15.00-17.00. Efter avslutade möten bjuder vi på mingel.