transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
SRF:s hantering av personuppgifter

IMAGES
 Som medlem i SRF eller prenumerant på vårt nyhetsbrev har du eller ditt företag lämnat personuppgifter bestående av t.ex. namn, telefonnummer och/eller mailadress till SRF.
Vi använder uppgifterna för att skicka ut medlemsinformation, göra medlemsanalyser samt sända ut nyheter inom branschen.

Ansvariga för uppgifterna är SRF, Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, org.nr 802015-0358 samt det helägda serviceaktiebolaget SRF AB, Svenska Resebyråföreningens Service AB, org nr 556416-0728.

Du kan närsomhelst meddela att du inte vill att uppgifterna om dig ska finnas kvar, till info@srf-org.se alternativt per telefon 08-762 68 60.
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp