transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Vad kännetecknar ett SRF företag?

Ett företag som är medlem i Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen bedriver yrkesmässig resebyråverksamhet. Personalen är kompetent och erfaren samt väl insatt i för branschen gällande lagar och regler.

Företaget har ställt erforderliga resegarantier till Kammarkollegiet och kan påvisa tillfredställande ekonomiska resurser och resultat

Verksamheten bedrivs från fast försäljningsställe i representativa lokaler. Företaget har tillgång till avancerade bokningssystem och erbjuder därför det för resenären bästa alternativet från kostnads- och effektivitetssynpunkt.

Företaget följer beslut fattade i Allmänna reklamationsnämnden samt följer UD:s reserekommendationer.
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp