transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Krishantering

KrisplanerSRF har utarbetat två olika mallar för krisplaner som är avsedda att användas av medlemsföretagen när de arbetar fram sin egen skräddarsydda krisplan.

SRF:s manualer har tillkommit för att medlemsföretagen skall ha klara riktlinjer att följa när en kris inträffar. Alla som är ansvariga för en reseverksamhet bör därför ha en plan som underlättar arbetet om och när en ingripande händelse inträffar.

Mallarna kan hämtas upp här.

SRF 2007-03-19 (rev 2017-03-14)
TRANSPAvtal om krisstödSedan 1 mars 2017 har SRF ett avtal med Competenscompagniet (CC) som ska tillhandhålla krisjour och krisstödstjänster för SRF:s medlemmar. I avtalet ingår även en krisjourtelefon dygnet runt.

CC erbjuder SRF:s medlemmar följande krisstöd:
- Rådfrågning per telefon kring organiserande av krisstöd.
Journummer dygnet runt: 070-6210642

- Telefonsupport till chefer för handledning innan och efter krisstödssamtal.

- Handledare för avlastningssamtal efter en allvarlig händelse.

- Remittering för kristerapi eller annan behandling efter allvarlig händelse med långvarigt stödbehov.

SRF står för anslutningskostnaden och därmed får SRF-medlemmar ett rabatterat pris vid utnyttjande av ovanstående tjänster (samtliga priser är exklusive moms):

1. Telefonsupport: 750 kronor per tillfälle. Under kvällstid (kl. 20.00-08.00) och helger: 1000 kronor

2. Handledarstöd: 2000 kronor per timme för samtal mellan kl. 08.00-20.00. Övriga tider utgår 2500 kronor per timme.

3. Timarvode vid uppföljande kontakter där det är en fördel att CC tar samtalet utan att det betraktas som krisstöd: 2000 kronor

4. Kostnader för eventuella resor samt logi tillkommer. Vid resor med egen bil utgår ersättning med 35 kronor per mil.

5. Restidsersättning: 750 kronor per timme.

Utlandsuppdrag:
Competencompagniet åtar sig även utlandsuppdrag, hör närmare med SRF vilka priser som gäller för SRF:s medlemmar.

För frågor, kontakta:
SRF på info@srf-org.se eller på telefon 08-7626860
eller
Stefan Dahlberg på Competenscompagniet:
stefan.dahlberg@competenscompagniet.se

Mer information om Competenscompagniet finns här:
www.competenscompagniet.se.

SRF 2017-03-14
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp