transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Etik och hållbarhet

Medlemskap i SRF är en kvalitetsstämpel! Det innebär att medlemsföretagen bland annat förbinder sig att följa de riktlinjer som föreningen utfärdar. Den som anlitar ett SRF-företag kan därmed vara säker på att företaget är seriöst och följer de etiska värderingar som föreningen anser att branschen ska ha.

Som ett led i SRF:s etiska arbete har en

Uppförandekod antagits samt

UNWTO:s etiska kod för turism antagits.

Riktlinjer för medlemmarnas hemsidor utarbetats.


SRF stödjer:

Travelife - hållbarhet för resebyråer och researrangörer

ECPAT Sveriges arbete

Reseindustrins barnfond

WWF:s arbete att stoppa den illegala handeln med djur.

World Animal Protections arbete för att göra världen bättre för djuren.

SRF 2008-06-19 (rev. 2015-03-09)
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp