transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
MEDLEMMAR

SVENSKA RESEBYRÅ- OCH ARRANGÖRSFÖRENINGEN (SRF)företräder i dag merparten av landets resebyråer och researrangörer (drygt 90 % räknat i omsättning). SRF har 275 medlemsföretag med fler än 400 försäljningsställen. Våra medlemmar är både stora och små resebyråer och researrangörer, svenska och internationella resebyråkedjor samt renodlade internetresebyråer.

Medlemsföretagen sysselsätter runt 6 000 personer och hade en affärsvolym på ca 70 mdr kr år 2016.

Här kan du läsa om vad som kännetecknar en medlem i SRF. I medlemsförteckningen finns alla medlemmar med uppgifter om bl.a. adresser, websidor, omsättning och ställda resegarantier.
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp