transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Skattesatser inom EU

EU-kommissionen har publicerat en förteckning över de mervärdesskattesatser som tillämpas av medlemsländerna per den 1 januari 2018.

Publikationen "VAT Rates Applied in the Member States of the European Union" kan hämtas här.

SRF 2012-08-03 (rev 2018-07-22)
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp