transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Tågresenärer

I EU-förordning 1371/2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer stadgas vissa minimirättigheter för tågresenärer. Förordningen kan hämtas här.

Förordningen innehåller bl.a. bestämmelser om:
  • Information till tågresenärer,
  • Införandet av ett gemensamt datoriserat informations- och reservationssystem för persontransporter med tåg,
  • Järnvägsbolagets ansvar och försäkringsskyldigheter för resenärer och deras bagage,
  • Järnvägsbolagets skyldigheter vid försening (rätt till återbetalning/ombokning och assistans vid försening mer än 60 minuter, samt kompensation med 25 % av biljettpriset vid försening 60-119 minuter och 50 % vid försening 120 minuter eller mer), och
  • Information till, skydd för samt assistans till personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet som reser med tåg.
De nya reglerna omfattar samtliga internationella järnvägstjänster. Nationell, regional och lokal järnvägstrafik omfattas av förordningen, men medlemsländerna har möjlighet att göra undantag för dessa. Sverige kommer att göra undantag för lokaltrafik. Arbetet med detta är dock ännu inte slutfört.

Framförallt är det järnvägsbolagen som åläggs skyldigheter, men även resebyråer och researrangörer har genom förordningen vissa skyldigheter, särskilt vad gäller information till resenärer och kravet på att vidareförmedla information om behov av assistans för personer med funktionshinder och nedsatt rörlighet. SRF:s medlemmar kan hämta en lathund som visar resebyråns och researrangörens skyldigheter enligt förordningen.

SRF 2009-12-18


transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp