transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Svartlistade flygbolag

Förteckning över svartlistade flygbolagHär kan du hämta den senast aktuella förteckningen över svartlistade flygbolag.

SRF rekommenderar sina medlemmar att på sina egna hemsidor ha en direktlänk till EU-kommissionens information om svartlistade flygbolag, så att den senast aktuella informationen finns tillgänglig även där. Länken är http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_en.

SRF 2006-10-14 (senast rev 2018-06-18)
TRANSP
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp