transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Resenärers rättigheter

Som resenär kan man ibland hamna i oförutsedda situationer där man blir osäker på vilka regler det är som gäller, vilka rättigheter man har som resenär och vad man kan begära av researrangören, resebyrån eller transportören.

Ett exempel på en sådan situation är vad som gäller när en passagerares flygresa ställs in. Resenärer som reser med flyg har fått skydd genom EU-förordningen 261/2004 om gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar, och liknande förordningar finns för resenärer som reser med tåg, buss och båt.

Under rubriken Lagar och Regler/Passagerares rättigheter och skyldigheter finns mer information om bland annat vilka regler och lagar som gäller, vart man som resenär kan vända sig om man anser att man har blivit felaktig behandlad, blanketter för reklamation etc. Här hittar du:

SRF 2010-08-03 (rev. 2013-09-06)
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp