transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Hjälp vid utlandsvistelse

Rätt till EU:s diplomatiska och konsulära skyddEU-kommissionen informerar på sin hemsida om EU-medborgares rätt till konsulärt och diplomatiskt bistånd vid resor i länder utanför unionen. Speciellt intressant är denna information för de medborgare som befinner sig i ett land, där deras egen medlemsstat har varken ambassad eller konsulat.

2011-04-01 (rev. 2012-06-30)
TRANSPLag om konsulära katastrofinsatserDen 1 augusti 2010 trädde en ny lag om konsulära katastrofinsatser i kraft. Lagen reglerar vilket ansvar svenska staten har för att hjälpa svenskar som drabbas av kris- eller katastrofsituationer utomlands. Utgångspunkten är att den som reser utomlands har ett eget ansvar.

Statens ansvar är att ha en organisation och en beredskap för att kunna gripa in och stötta enskilda vid kris- eller katastrofsituationer utomlands då många människor med anknytning till Sverige drabbas. Som resenär blir man skyldig att ersätta statens kostnader som uppstått när man har transporterats eller fått hälso- och sjukvård, vilket bör kunna täckas av en försäkring. För att skydda sig mot att behöva betala tillbaka till staten bör man kontakta sitt försäkringsbolag.

Läs mer om lagen på Utrikesdepartementets hemsida, där du också kan få svar på vad lagen innebär för dig som resenär.

SRF 2010-08-03
TRANSPVad kan du få hjälp med?UD:s hemsida kan du få svar på bl.a följande frågor:
  • Om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka
  • Om du tappar eller blir bestulen på ditt pass
  • Om du behöver pengar
  • Hemtransport av avliden
  • Bistånd inom Norden
  • Om du är orolig för våld eller förtryck i hederns namn
  • Om du grips av polis
  • Hjälp till brottsoffer

Notera särskilt att ambassaderna bara i undantagsfall kan lämna lån till dig om du hamnat i en nödsistuation.

Här kan du hämta upp Lag om konsulärt ekonomisk bistånd.

SRF 2015-02-18
TRANSPAnmälan om utlandsvistelseOm du vill att UD eller den svenska ambassaden ska kunna nå dig under resan - lämna dina kontaktuppgifter via den så kallade svensklistan!

Anmälan till svensklistan görs via en länk på UD:s hemsida.

SRF 2015-02-18

TRANSP
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp