Hem / Fakta & juridik / EU-projekt: Hållbarhet

EU-projekt: Hållbarhet

SUSTOUR – ett EU-finansierat hållbarhetsprojekt

Vad är SUSTOUR? 

SUSTOUR är ett projekt som medfinansieras av Europeiska kommissionen under COSME-programmet. Målsättningen att hjälpa små- och medelstora resebyråer och researrangörer i deras hållbarhetsarbete. SUSTOUR stöds även av sju projektpartners. Dessa är ECEAT, Futouris, ECTAA samt fyra nationella resebranschföreningar: ANVR (Nederländerna), SMAL (Finland), APAVT (Portugal) och UHPA (Kroatien). SRF har tecknat ett ”Memorandum of Understanding” och därmed har SRF:s medlemmar möjlighet att ansöka om att delta i projektet.

Syfte och målsättning med SUSTOUR

Syftet är att öka kunskapen kring hållbarhet bland medlemsföretagen i de europeiska resebranschorganisationerna. Till exempel Travelife certifiering, carbon management, plasthantering och supply chain management.

Målsättningen är att minst 175 små- och medelstora resebyråer och researrangörer inom EU ska kunna delta i projektet. Konkret innebär det att ca 120 företag ska kunna genomgå en Travelife certifiering på ”Partner-nivå” och ca 60 företag på den högre ”Certified nivån”. För att kunna stötta certifieringsprocessen får deltagande reseföretag gratis support av utbildade Travelife coacher. Detta sker genom grupp-coaching och även enskilt.

Hur ansöker intresserade företag?

Intresserade företag ska skicka in en ansökan och ansökningsperioden beräknas öppna under december 2021 och vara öppen under ca två månader. Om fler än 175 ansökningar inkommer sker en utvärdering och gallring. I början av april tillkännagivs vilka företag som antagits. Vi rekommenderar dock att SRF-medlemmar redan nu anmäler sitt intresse genom att göra en förhandsregistrering på SUSTOUR:s hemsida

Intresserade medlemsföretag kommer ges möjligheten att få gratis tillgång till Travelife’s webbplats med utbildningsmaterial, bästa praxis, riktlinjer etc.

Läs med om SUSTOUR här. Vi kommer löpande att uppdatera med mer information.