2019-11-12 08.00-10.00

Kommande aktiviteter:

  • 15 januari: Ny TRAC-utbildning startar i Helsingborg
  • 28 januari: Möte med SRF:s arbetsgrupp för hållbarhet.
  • 18 februari: TRAC styrelsemöte

 

Genomförda aktiviteter:

  • 13 december: SRF styrelsemöte
  • 8-10 december: ECTAA annual meeting
  • 28 november: Tillväxtverket anordnar lunchseminarium om flygresande, turism och miljö
  • 20 november: Heldagsmöte med ECTAA:s arbetsgrupp Destination & Sustainability
  • 19 november: Möte med Trafikanalys, som fått i uppdrag av regeringen att ”lämna förslag på obligatoriska klimatdeklarationer för långväga resor”.
  • 13 november: Frukostseminarium om elflygets utveckling. Arrangör Nordic Network for Electric Aviation (NEA)
  • 7 november: Travel News Market – paneldiskussion “Bättre resa hållbart än inte alls”, med Svenska Flygbranschen, TUI, Stockholms Handelskammare