transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
UTBILDNING

SRF arrangerar löpande utbildning i form av kurser och seminarier i aktuella resebranschfrågor, juridik och moms. Läs mer i kolumnen till vänster.

SRF är huvudman för yrkeshögskoleutbildningen av resekonsulter i TRAC Travel Academy's regi. SRF stöttar även utbildningen "Sustainable Tourism Management", en kompetenshöjande yrkeshögskoleutbildning på halvfart och distans för personer som redan jobbar inom turism.


SRF 2009-01-23 (rev 2016-03-01)

transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp