transp
transp
transp
transp
transp

Aktieteckningen i Vector Nordic AB pågår

Teckningsperioden för nyemissionen i Vector Nordic AB har förlängts till den 8 december, läs mer nedan och på Vectors hemsida.

Med hittills inkomna aktieteckningar har ett gott resultat och en tillräcklig teckningsgrad uppnåtts. Nyemissionen skulle därmed kunna avslutas. Det finns dock ett antal aktieposter kvar som kan erbjudas medlemmar som fortfarande önskar teckna aktier. Inte heller har framför allt de danska och norska marknaderna hunnit bearbetas i tillräcklig omfattning. Av den anledningen har styrelsen för Vector Nordic beslutat att förlänga teckningsperioden till den 8 december 2017.

Vectors hemsida kan man antingen hämta upp anmälningssedlar och printa ut dem eller fylla i dem digitalt och skicka in dem till emissionsinstitutet Eminova.

Vector är branschens egen försäkringsverksamhet genom vilken resebyråer och researrangörer kan skaffa säkerheter för de garantier som krävs av Kammarkollegiet (och dess motsvarigheter i Danmark, Estland, Finland och Norge), IATA och Linkon till konkurrenskraftiga premier och så långt möjligt utan krav på motsäkerheter.

Informationsmöten har hållits på flera håll i landet
Ytterligare ett informationsmöte kommer att hållas i Stockholm, närmare bestämt på

torsdag den 23 november
mellan kl. 15:30 och 17:30

Plats: Almega-huset, Sturegatan 11 (hörnet Karlavägen)
Varmt välkomna!

Anmälan görs till info@vectornordic.com.
Ange namn, företag och vilket möte du väljer att komma till.

Frågor är välkomna att ställas direkt till Vector på:
Tel:08-762 68 70
info@vectornordic.com

Besök gärna även Vectors hemsida www.vectornordic.com.
transp
transp transp
transp
  

Beställ Avbeställ
2018
2017
2016
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp