transp
transp
transp
transp
transp

Sjöpassagerares rättigheter

Två EU-förordningar träder i kraft i december 2012. De nya EU-reglerna ger bättre skydd för människor som färdas till sjöss eller på inre vattenvägar inom EU (1177/2010). Från och med den 31 december har passagerare som färdas till sjöss dessutom rätt att begära ersättning för förluster eller skador efter olyckor enligt förordning 392/2009.

Förordningen 1177/2010, som trädde i kraft den 18 december, ger passagerare, framför allt personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet, som färdas till sjöss och på inre vattenvägar i EU, samma rättigheter som de som gör en flyg- eller tågresa. Rättigheterna är bland andra följande:

  • Adekvat och åtkomlig information för samtliga passagerare före och under resan, samt allmän information om deras rättigheter i terminaler och ombord på fartyg.
  • Lämpliga åtgärder (snacks, måltider, förfriskningar och vid behov inkvartering upp till tre nätter med ersättning på högst 80 euro per natt) om resan ställs in eller avgången försenas med mer än 90 minuter.
  • Garanterat val mellan återbetalning eller omlagd resväg om resan ställs in eller vid försenad avgång på mer än 90 minuter.
  • Ersättning med mellan 25 och 50 % av biljettpriset vid förseningar till slutmålet.
  • Icke-diskriminerande behandling och kostnadsfri assistans till personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet både i hamnterminaler och ombord på fartyg, samt ekonomisk ersättning vid förlust av eller skada på rörlighetshjälpmedel.
Mer information finns att hämta under Lagar/regler/Sjöpassagerares rättigheter där också förordningstexten kan hämtas upp.

EU-kommissionen har publicerat ett sammandrag av en sjöpassagerares rättigheter som kan plockas upp här.


Förordningen 392/2009 ger från och med den 31 december 2012 passagerare som färdas till sjöss och som är inblandade i en olycka följande rättigheter:

  • Ekonomisk ersättning vid dödsfall, personskada och vid förlust av eller skada på resgods, fordon, rörelsehjälpmedel eller annan specialutrustning
  • Förskottsutbetalning (inom femton dagar) som ska täcka omedelbara ekonomiska behov vid dödsfall eller personskada
  • Direkt rättslig prövning gentemot transportörens försäkringsbolag vid dödsfall eller personskada
  • Rätt att få lämplig och begriplig information om ovanstående rättigheter före, eller senast vid, avgång.
Det bör noteras att enligt förordningen kan en researrangör under vissa omständigheter anses vara ansvarig transportör och därmed skyldig att teckna och inneha en ansvarsförsäkring.

Här kan förordningen hämtas upp.

EU-kommissionens sammandrag av de rättigheter som en sjöpassagerare har i händelse av en olycka kan plockas upp här.

SRF 2012-12-26
transp
transp transp
transp
  

Beställ Avbeställ


 2012-12-27
Sjöpassagerares rättigheter
Nya EU-förordningar träder i kraft i december 2012

 2012-12-26
UD avråder och UD råder
UD avråder från resor till Indien och råder samtidigt resen ...

 2012-12-26
SRF hälsar tre nya medlemsföretag
välkomna till föreningen.

 2012-12-21
UD avråder från resor
till Centralafrikanska republiken. Avrådan gäller tills vid ...

 2012-12-05
EU:s svarta lista uppdaterad
Listan över flygbolag som har förud att verka inom EU har h ...

 2012-12-05
Reklamationsseminarium
kommer att hållas torsdagen den 24 januari 2013. Anmäl dig ...

 2012-11-20
SAS räddat
SRF och dess medlemmar gratulerar SAS och gläder sig åt att ...

 2012-11-20
Nio nya medlemsföretag
hälsas välkomna till SRF

 2012-11-20
Resor till Kongo
UD skärper avrådan från resor till Demokratiska Republiken ...

 2012-11-16
Resor till Israel
UD avråder tills vidare från resor till närområdet mot Gaza

 2012-11-13
Inställt New York maraton
Har resenärer rätt till ersättning? SRF reder ut begreppen.

 2012-11-09
Goda nyheter om slottider
Såväl rådet som parlamentet går emot kommissionens förslag ...

 2012-11-07
Tyskt momskrångel snart tillända
Researrangörer som organiserar landtransporter väntas snar ...

 2012-10-26
Reklamationsseminarium
SRF påminner om seminariet om reklamationshantering den 23 ...

 2012-10-26
Tre timmars flygförsening
ger rätt till kompensation enligt EU-domstolen förutsatt at ...

 2012-10-26
WWF uppmanar resebranschen
att informera om den illegala handeln med elfenben. SRF stö ...

 2012-10-15
Marknadsuppgifter 2011
SRF:s årliga sammanställning av information om resmarknaden ...

 2012-10-15
Två fall i EU-domstolen om nekad ombordstigning
"Nekad ombordstigning" avser inte bara överbokade flygninga ...

 2012-10-15
Denguefeber på Madeira
Flera fall av denguefeber rapporteras ha brutit ut på Madei ...

 2012-09-26
SRF-seminarier
anordnas under hösten i reklamationshantering och resenärer ...

 2012-09-24
Resebyråförsäljningen upp under sommaren
Privat- och online-försäljningen ökade med 6% under årets a ...

 2012-09-24
Resebyråers försäkringsförmedling regleras?
SRF protesterar mot att resebyråer föreslås bli deklaration ...

 2012-09-24
Sex nya medlemsföretag
hälsas välkomna till SRF

 2012-08-10
Resor till Egypten
UD avråder från resor till norra Sinaihalvön

 2012-08-07
Resor till Iran
UD avråder från resor till Sistan-Balouchistan-provinsen

 2012-07-30
Resebyråförsäljningen upp något första halvåret
I juni tog försäljningen av privatresor ett skutt och ökade ...

 2012-07-30
Ny mobil-app med dina passagerarrättigheter
EU-kommissionen har lanserat en app som omfattar flyg och t ...

 2012-07-29
Resor till Tadzjikistan
Sedan i fredags den 27 juli avråder UD från resor till Tadz ...

 2012-07-10
Resor till Kongo, demokratiska republiken
UD utökar avrådan till hela landet

 2012-07-02
Inga garantier mot flygbolagskonkurser
Kommissionen kommer inte att verka för att flygbolagen måst ...

 2012-07-02
Spanska flygplatsavgifter
Sedan den 1 juli gäller de nya högre avgifterna på spanska ...

 2012-06-30
Följetongen Spanska flygplatsavgifter
fortsätter. Senaten i det spanska parlamentet har trots tid ...

 2012-06-25
Ett nytt distributionssystem för flyget
behövs enligt IATA som redan påbörjat arbetet med att ta fr ...

 2012-06-24
Spanska flygplatsavgifter
kommer inte att tas ut retroaktivt som först meddelats

 2012-06-07
Spanska flygplatsavgifter höjs
med närmare 100% i Madrid och Barcelona.

 2012-06-07
Paketresor måste bli konkurrenskraftigare
och göras attraktivare - huvudtema vid ECTAA:s årsmöte i Kr ...

 2012-05-22
Resebyråförsäljningen oförändrad
Siffrorna för årets första tertial visar att resebyråförsäl ...

 2012-05-04
ECTAA kräver flygbolagsgarantier
I ett brev till kommissionären för transportfrågor kräver E ...

 2012-05-04
Resor till Nigeria
UD utökar sin avrådan från resor till delar av Nigeria

 2012-05-03
Cimber Sterling i konkurs
Nu på morgonen har Cimber Sterling lämnat in sin konkursans ...

 2012-04-23
Strejkhot
Personalen på flygbussarna tas ut i strejk om inte Almega o ...

 2012-04-22
Kompensation för nekad ombordstigning
ska enligt generaladvokaten betalas av flygbolaget även om ...

 2012-04-17
Resor till Guinea-Bissau
UD skärper avrådan från resor till Guinea-Bissau

 2012-04-12
Problem med Schengen-viseringar?
EU-kommissionen söker information om problem i samband med ...

 2012-04-05
Resor till Eritrea och Mali
UD avråder från resor till delar av Eritrea och från alla r ...

 2012-04-04
Fler flygbolag på svarta listan
EU:s förteckning över flygbolag som är förbjudna att verka ...

 2012-03-30
Ny ordförande i SRF
Vid SRF:s årsmöte valdes Christer Nordlund, HRG, till ny or ...

 2012-03-30
Fyra nya medlemsföretag
hälsas välkomna till SRF

 2012-03-23
Resor till Mali
UD utökar sin avrådan från resor till Mali att gälla hela l ...

 2012-03-12
Andras Körösi ny TAC
Som TAC, Travel Agency Commissioner för area 2 efter Helene ...

 2012-03-12
Även flygningar över USA
ska rapporteras i Security Flight Passenger Data sedan 8 ma ...

 2012-03-12
Ny Eurobarometer
kartlägger européernas semesterresor

 2012-02-29
Sista dag för bevakning
av fordringar hos Spanair ändrad till 15 april

 2012-02-23
Drabbad av konkurserna i Spanair och Malev?
Senast 14 mars ska du skicka in dina krav till Spanairs kon ...

 2012-02-23
SRF:s årsmöte 2012
kommer att hållas onsdagen den 28 mars 2012

 2012-02-22
SRF-seminarier
Under våren håller SRF seminarier i reklamationshantering, ...

 2012-02-13
Tre av sex TRAC-utbildningar får anslag
YH-myndigheten har beviljat tre av sex skolor anslag för at ...

 2012-02-12
SRF hälsar två nya medlemmar välkomna
Contrast AB och Åre Tours har nyligen blivit medlemmar i SRF

 2012-02-08
SRF skriver till regeringen
om behovet av skydd för flygbolagskonkurser

 2012-02-08
Information till resenärer
om inställda Spanair- och Malévflygningar

 2012-02-03
Malev i konkurs
På fredagsmorgonen meddelades att Malev försatts i konkurs.

 2012-01-16
Försäljningen av resor
via svenska resebyråer ökade med 3 % under 2011 till samman ...

 2012-01-08
Domstol ogiltigförklarar flygbolagsvillkor
som begränsar resebyråers tillgång till biljettpriser i and ...

 2012-01-08
Lättare att resa med djur
Vid årsskiftet ändrades reglerna för införsel av hund och k ...

 2012-01-08
Sex nya medlemmar
hälsas välkomna till SRF. Under senhösten har medlemsskaran ...

2017
2016
2015
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp