transp
transp
transp
transp
transp

Avtal om krisstöd

SRF och Competenscompagniet har kommit överens om att erbjuda SRF:s medlemmar krisstödstjänster och krisjour till ett fördelaktigt pris vid behov. SRF står för anslutningskostnaden för att medlemsföretagen direkt ska kunna komma i åtnjutande av Competenscompagniets tjänster. Mer om vad som erbjuds, priser samt kontaktuppgifter hittar ni HÄR.transp
transp transp
transp
  

Beställ Avbeställ


 2017-03-15
Avtal om krisstöd
SRF har tecknat avtal med Competenscompagniet om krisstöd.

 2017-02-08
Två nya TRAC-utbildningar
TRAC startar i Skellefteå och Uppsala.

 2017-01-17
Scandjet AB under rekonstruktion
Fordringsägarna kommer erbjudas ackord under februari.

2017
2016
2015
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska Resebyråföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp