transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Logotyp

Den blå färgen i SRF:s logotype är Pantone 286.

1. Följande logoformat passar bara mot vit bakgrund:

Centrerad text och logotype - JPG-format


Logotype utan text - JPG-format


Centrerad text och logotype - TIF-format


Logotype utan text - TIF-format


2. Följande logoformat kan placeras även mot icke vit bakgrund:

Centrerad text och logotype - PNG72-format


Centrerad text och logotype - PNG1200-format


Logotype utan text - PNG1200-format


3. Följande logoformat passar för trycksaker:

Centrerad text och logotype i AI-format 288p

Logotype utan text - AI-format


Centrerad text och logotype i EPS-format 288p

Logotype utan text - EPS-format


SRF 2010-04-30Logotyp med texten "Medlem i Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen - din trygghet"

SRF med slogan i JPG-format. Att användas mot vit bakgrund.

SRF med slogan i PNG1200-format Att användas mot vit bakgrund.

SRF med slogan i EPS-format Att användas i trycksaker mot vit bakgrund.

SRF med slogan i PNG-format Att användas mot icke vit bakgrund.

SRF med slogan i EPS-format Att användas i trycksaker mot icke vit bakgrund.

SRF 2011-04-05
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp