transp
transp
transp
transp
transp
transp
transp transp
Försäkringar

Under den här rubriken finns information om reserelaterade försäkringar.

Av de fyra underrubrikerna avser de första två försäkringar, som är förbehållna SRF:s medlemmar.

Under den tredje rubriken ges allmän information om reseförsäkringar.

Under den fjärde och sista rubriken kan ett formulär för läkarintyg hämtas upp, som kan användas när försäkringsbolaget begär ett sådant.

SRF 2011-07-21
transp
transp
transp
Postadress:
Box 55545
102 04 STOCKHOLM

Besöksadress:
Sturegatan 11
(hörnet av Karlavägen)
Telefon:
08-762 68 60

Telefax:
08-762 69 48

E-post:
info@srf-org.se

Organisationsnummer:
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, 802015-0358
Svenska Resebyråföreningens Service AB, 556416-0728

Styrelsens säte:
Stockholm
transp
transp